מחלקת תכנון מערכות מבצעת:

הכנת נספח סניטרי לתאגיד המים, למועצה ולרשויות השונות, על פי התקנים.
הכנת תוכניות עבודה ומפרטים טכניים לעבודות אינסטלציה.
© כל הזכויות שמורות ליוספזון הנדסה ובניין 
phone, phone, contact, telephone, support, call
envelop2, envelop, mail, email, contact, letter

054-5612286

אתר שומר שבת